Přijďte si k nám 2.2. 2024 popovídat u kávy a podívat se na:

Den otevřených dveří na KFEPřednáška v Břehové 7

10:30-10:55    Ing. Michal Jelínek, Ph.D.     Lasery a jejich využití v moderním světě

Seznámíme se s unikátními vlastnostmi laserového záření a základními principy laserů. Podíváme se na aplikace laserů v medicíně, průmyslu i dalším výzkumu speciálních optických jevů.

Exkurze a prohlídka pracoviště v Trojanově ulici č. 13

mapa1

Exkurze - Jak se počítá laserová fúze aneb Oppenheimer 2023

laser Kdy: 11:00 a 14:30

V prosinci 2022 došlo poprvé po mnoha desetiletích výzkumu k zapálení termojaderné fúze laserem. Ve stručnosti si povíme něco o historii i významu dosažení tohoto cíle a také, jak k tomu přispívají počítačové simulace, umělá inteligence a jak to vlastně souvisí s Robertem Oppenheimerem? Součástí bude i prohlídka výpočetního HPC clusteru Quantum-Hyperion, protože takové věci na notebooku prostě nespočítáte. Exkurzí vás provede doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D. z katedry fyzikální elektroniky.


Prohlídky pracovišť

Prohlídka laboratoří KFE v Trojanově bude probíhat v průběhu celého dne 10:00-17:00. Sraz je v budově v Trojanově ulici v místnosti č. 121 v prvním patře. Nejsou stanoveny žádné konkrétní časy začátku prohlídek. V učebně bude kontaktní osoba, která prohlídku zajistí. Od 12:00 bude v této místnosti zajištěn online přenos přednášky o studiu z Břehové, kapacita je cca 30 osob.


laser 1. Výzkum a aplikace laserových technologií

K vidění bude vysokoenergetický femtosekundový titan-safírový laserový systém a neodymové laserové systémy pro výzkum nelineární optiky či lasery používané v lékařství. Seznámíme vás aplikacemi laserového záření nejen ve výzkumu, vědě a technice, ale i v běžném životě.


3-citac 2. Laboratoř pokročilých kosmických technologií

Uvidíte funkční kopii letovéhu kusu detektoru velmi slabých laserových signálů a uslyšíte, k čemu je to užitečné ve fyzice, geofyzice či astrofyzice.


qh 3. Úvod do světa počítačových simulací ve fyzice

Nahlédnete do světa do modelování fyzikálních experimentů týkajících se např. inerciální termojaderné fúze, urychlování částic, zdrojů záření a mnoha dalších. Dozvíte se, jak se počítají a zpracovávají rozsáhlá data na supervýkonných počítačích.


Exkurze a prohlídka pracoviště v areálu MFF Trója

mapa2

Exkurze - Čokoláda, která hraje všemi barvami aneb o světle, které pracuje v nanosvětě

laser Kdy: 10:00, 11:00 a 14:30

Na příkladu čokolády, jejíž povrch hraje všemi barvami bez jakýchkoliv chemických přísad, si objasníme záludnost pojmu „barevnost“. A následně předvedeme, jak světlo může zapisovat, číst i přenášet informace. Jak lze pomocí světla a chytrých nanočástic rozpoznat a zneškodnit nádorové buňky a jak vytvářet speciální nanostruktury, které se po ozáření laserem mění v ultracitlivé senzory. Exkurzi povede RNDr. Jan Proška z katedry fyzikální elektroniky FJFI.

Exkurze - Jak se entanglují fotony

laser Kdy: 10:00, 11:00 a 14:30

Kvantové provázání (entanglement) představuje zvláštní vazbu mezi dvěma systémy, která nemá obdobu v klasické fyzice. Projevuje se velmi silnými korelacemi v měření na jednotlivých systémech. Je to naprosto neintuitivní vazba, Albert Einstein o ní mluvil jako o „strašidelném působení na dálku.“ Existují možnosti kvantové teleportace, komunikace nebo počítání v jejichž jádru je právě jev kvantového provázání. Kvantové provázání lze realizovat na nejrůznějších mikroskopických systémech (fotonech, elektronech, i molekulách, …). V naší laboratoři můžeme generovat dvojice fotonů, které jsou v provázaných polarizačních stavech. V principu se to projevuje takovým způsobem, že měříme určitou vlastnost fotonů (polarizaci vertikální nebo horizontální) a ve chvíli, kdy změříme vlastnost (stav) jednoho fotonu, tak okamžitě víme, jakou vlastnost má druhý foton – to je způsobeno právě silnou korelací, kvantovým provázáním, mezi dvěma fotony a je to ono „strašidelné působení na dálku.“

Prohlídky pracovišť

Prohlídka laboratoří KFE v Tróji bude začínat v 10:00 a končit v 17:00. Sraz je v učebně L244 ve druhém patře budovy L v areálu MFF Trója. Od 12:00 bude zajištěn online přenos přednášky o studiu z Břehové též v učebně L244, kapacita je cca 20 osob.


nano 1. Studium nanostruktur a jejich interakce se světlem

Jak vidět neviditelné a jak viditelné učinit neviditelným. Uvidíte rastrovací elektronový mikroskop, optický litograf a konfokální mikroskop.


quantum 2. Laboratoř kvantových technologií

Toto pracoviště disponuje zdrojem entanglovaných párů fotonů založeném na spontánní sestupné frekvenční parametrické konverzi v periodicky pólovaném nelineárním krystalu. Tento zdroj je v laboratoři dále rozvíjen a zkoumají se možnosti jeho využití pro kvantově optické experimenty a pro spektroskopická měření.


femtolaser 3. FemtoLab

Uvidíte laserový systémem využívající technologii, která svým průkopníkům přinesla v roce 2018 Nobelovu cenu za fyziku. Interakce intenzivního laserového impulzu o špičkovém výkonu v řádu stovek GW s látkou otevírá okno do fyziky extrémně vysokých elektromagnetických polí, jaká nejsou na Zemi jinými způsoby dosažitelná.


kapilara 4. Výzkum generace XUV záření

K vidění bude zdroj XUV záření založený na vysokonapěťovém výboji v plynu. Seznámíte se s jeho aplikacemi v mikroskopii a elektronice.

5. Průmyslová rentgenová počítačová tomografie (CT), nedestruktivního testování

CT používá pro nedestruktivní kontrolu kvality průmyslových výrobků. V rámci exkurze uvidíte průmyslové CT a některé naměřené výsledky.